יום א', יד’ בשבט תשע”ט
דף הבית אלבום תמונות מרחבי הכיתות פינת היועצת חדר מורים כללי שימוש באתר יצירת קשר
תגובות: 0   צפיות: 7
 

בית הספר מכיר בזהותו הייחודית של כל פרט לצד היותו חלק מחברה השואפת לקיים אורח חיים דמוקרטי. בית-הספר שואף למצות את היכולות והכישורים הלימודיים הטמונים בכל פרט לצד טיפוח ערכים וכשירויות חברתיות. בית הספר פועל להעמקת היכרותם של התלמידים עם הערכים הלאומיים המכוננים את מדינת ישראל. בית-הספר מאמין במתן כלים לטיפוח תקשורת מיטבית בין הפרט לזולת כבסיס מרכזי עליו מושתתת חברה הוגנת ומוסרית. בית-הספר רואה חשיבות רבה וחיונית בשיתוף קהילת ההורים בהוויה הבית-ספרית לקידום מטרות לימודיות, חברתיות וערכיות. חזון בית הספר בית הספר יטפח סביבת למידה ואקלים מיטביים שיביאו למיצוי העוצמות והיכולות הטמונות בכל אחד ואחת, וכן, לטיפוח כישורי מנהיגות אישית וחברתית. בית הספר יכיר בזהותו הייחודית של כל פרט, לצד היותו חלק מחברה המושתתת על ערכים חברתיים, לאומיים ויהודיים, בזיקה לערכי תרבות ישראל ומורשתו. בבית-הספר אנו מאמינים בשיתוף קהילת ההורים בהוויה הבית ספרית לקידום מטרות לימודיות, חברתיות וערכיות, בהלימה למיומנויות המאה ה-21. בקהילת נווה עו"ז שומרים על החיים כדרך חיים. הייחודיות שלנו חינוך לערכים כמנוף לטיפוח מנהיגות אישית למען מנהיגות חברתית דף מידע ייחודיות.doc התפיסה החינוכית של בית הספר נווה עו"ז מציבה את החינוך לערכים כיסוד מרכזי המהווה "עוגן חינוכי משמעותי" . לדרך זו השפעה רבה על עיצוב דמותם הבוגרת של התלמידים , על ידיעותיהם, ערכיהם וכישוריהם המתפתחים ועל תפיסותיהם המתגבשות כלפי ערכי היסוד של החברה , האומה וכלפי תהליך רכישת השכלה בכלל. הצוות החינוכי מאמין כי בכל אחד ואחת טמונות יכולות אישיות המשמשות נקודות חוזק ומהן ניתן לפתח כישורי מנהיגות . אורחות החיים בבית הספר מושתתים על ערכים . אלה מביאים לידי ביטוי, הלכה למעשה, את הלמידה וההתנסות החווייתית של התלמידים בהטמעת ערכים אלה . לנוכח חוזקות אלה, גיבש הצוות בשיתוף ההורים והתלמידים את הייחודיות הבית ספרית –"חינוך לערכים כמנוף לטיפוח מנהיגות אישית למען מנהיגות חברתית" ,היות והיא יעד מרכזי וחשוב להצלחת התלמידים בכל תחומי החיים ובהיבטים השונים הרגשי, החברתי והלימודי. בתום לימודיו יהיה הבוגר של נווה עו"ז תלמיד המודע לרגשותיו ולעוצמותיו ומסוגל להגדיר לעצמו מטרות ויעדים אישיים וחברתיים ולפעול להשגתם. תלמיד אשר ישכיל להנהיג את מהלכיו וישתלב בבגרותו בחברה כאדם פעיל ומעורב אשר יתרום לעיצובה של החברה בישראל . תלמיד סקרן בעל תחושת מסוגלות עצמית גבוהה , המודע לתהליכי הלמידה שלו לתרבותו ולאורחות חייו. תלמיד שידע לנהל את מיומנויותיו הלימודיות ויהיה מסוגל לשכלל ולשפר את הישגיו הלימודיים ובכך לחוות חוויות הצלחה רבות יותר. ה- מ"ח של נווה עו"ז השנה· השתלמות מוסדית – דגמים חדשניים ללמידה משמעותית - השתלמות אשר שמה במרכז את החלופות בהערכה ומשלבת תקשוב . כמו כן, שילוב תפקודי לומד בפרקטיקות למידה והוראה מגוונות כלמידת קפיטריה, עבודה שיתופית . אחת לשבועיים בימי רביעי.· "מצוינות 2000" שילוב תוכנית חדשה בבית הספר השנה התכנית מתמקדת בתחומי דעת מגוונים כולל: מדעים ניסויים, חשיבה מתמטית, חלל, אסטרופיסיקה וטכנולוגיה. הפעילויות המוצעות מתאימות לתלמידים מצטיינים בכיתות ה'-ו' בתחום המתמטיקה על ענפיה השונים, לרבות לוגיקה.· סייבר ומולטימדיה תוכנית העשרה לכיתות א'-ד' להיכרות עם מרכיבי התרבות החזותית וביטוייה השונים במדיות השונות, ככלי ליצירת שיח והבעה חזותית, תוך רכישת מיומנויות מחשב מתקדמות. הכרת אפליקציות וכלים מעשירים, Animaker לסגנונות למידה שונים בשימוש חופשי בתחום השפה, להוספת ערוצי קלט חזותי שמיעתי וקינסתטי (VIDU - אפליקציה לשילוב וידאו, אנימציות וציורים).- תל"ן· "דיבייט" – לכיתות ה'-ו' .התכנית עוסקת בטכניקות וכלים בתקשורת בינאישית – שכנוע, עמידה מול קהל והעברת מסרים. השיטה הייחודית של חברת דיבייט מבטיחה שיפור משמעותי ביכולת השכנוע, ההקשבה הביקורתית תוך ניתוח דברי אופוזיציה, ובהתמודדות מותאמת עם מגוון קהלי יעד. התלמידים לומדים לקבל נושא, לעמוד מול קהל ומול אופוזיציה ולשטוח באופן רהוט ואפקטיבי את עמדתם לחיוב או שלילה. תל"ן· הקשר הרב דורי – תוכנית להידוק הקשר בין דור הוותיקים לדור הצעיר באמצעות מיומנויות מחשב והשנה תתמקד התוכנית בשיתוף קהילות עשייה מן המגזר דובר השפה הערבית.· סביבה לימודים חדשנית בחט"ץ המקדמת את ששת תיפקודי הלומד ומשמשת כסביבה גריינית התורמת להתפתחותם של הילדים על פני הרצף הגילאי תואם החטיבה הצעירה.ואנו ממשיכים עם: · "אמירים"- תוכנית לטיפוח מצוינות בית ספרית - מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר. חינוך פיננסי- עם קובי לתלמידי ה'-ו'מעגלי שיח בנושא אקלים – עם רינימנהיגות יזמית ירוקה – עם יפעת לויירושלים בראי הדורות – עם גלי בוארון · "מנהיגות ירוקה"- כחלק בלתי נפרד מתהליך הטמעת כישורי מנהיגות בקרב התלמידים ומתוך טיפוח ערך האחריות שהוא אחד מן הערכים שנקבעו על ידי צוות בית הספר כמעצבי מנהיגות, בחרנו השנה לחזק את תחום הקיימות והשמירה על הסביבה. תוכנית הלימודים בנושא זה תביא את ביטוייה גם באורחות החיים בבית הספר והתלמידים יהיו סוכני השינוי ויובילו את הפעילויות השונות בתחום זה. מנהיגות ירוקה למען הסביבה. · סביבה לימודית מקדמת אקלים מיטבי - הסביבה הלימודית, אורחות החיים והצוות החינוכי מזמנים לתלמידים דרכים רבות להתנסות ביישומם של הערכים החברתיים המקדמים אקלים מיטבי ותחושת מוגנות ושייכות, כבוד לזולת וקבלת השונה. ערכים לאומיים המדגישים את אחריותנו ומחויבותנו למדינה, לסמליה ומוסדותיה ולערכים יהודיים המחזקים את הזיקה והאהבה למולדת, לתרבותה ולמורשת האבות. · ראשונ"ט- תלמידי כיתות ד לומדים על ראשון לציון בלמידה שיתופית עם בתי ספר נוספים בעיר דרך חקר הגנים. · מנהיגוט"ק- פרויקט עירוני שיתופי לטיפוח מנהיגים טכנולוגים. יעדים ומטרות בשנת הלימודים תשע"ח· הצטרפות בית הספר לקבוצת מובילי פדגוגיה איכותית – (מתוך אתר משרד החינוך) מערכת החינוך בישראל חותרת לקידום למידה משמעותית ואיכותית אשר תוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות. אחת הדרכים לקידום מטרה מרכזית זו, היא באמצעות התכנית "בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית". התפיסה הרעיונית העומדת בבסיסה היא ליווי בתי"ס מצוינים והנגשת תשתיות פדגוגיות וארגוניות על ידי מטה ומחוז, להתפתחות בית ספרית ולשיתוף בידע בין בתי ספר בהם מתקיימת פדגוגיה איכותית ולמידה משמעותית בסביבה מגוונת.בכך, מהווה קבוצה זו חלוץ לבתי ספר אחרים בקידום הלמידה המשמעותית ויוצרת מערכת של פדגוגיה איכותית, בעלת תרבות של ארגון לומד ומלמד כמנוף לקידום תפקודי הלומד בהיבטים השונים.· קידום הישגים בכל תחומי הדעת - מורים מחויבים בפיתוח מקצועי של תחום ליבה אותו הם מלמדים. שימוש במאגר תוכניות הלימודים לצוותי ההוראה.· הטמעת עקרונות החינוך המשלב – · חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות- ראו תוכנית חברתית ויוזמות בית ספריות.· שלוב התוכנית "שיר של יום"· המשך הקפדה על דרכי הוראה דיפרנציאליות כמנוף ללמידה משמעותית בהתאם לכל ששת תפקודי הלומד.· העצמת בעלי תפקידים ומורים יוזמים בכל תחומי העשייה הבית ספרית תוכניות חברתיות והעשרה בתחום החינוך לערכים תוכנית חינוך חברתי מדריכה שכבות מיכל נימני המטרה: לבנות תוכנית שתטמיע ערכים בתחומי הדעת לחיזוק ערכי המנהיגות והחינוך האזרחי ערכי. יש לקבוע מפגשי קבועים לאורך השנה לפי יום ההדרכה של המדריכה מורה מובילה- ריני אוחיון תוכנית הקשר הרב דורי מדריכה שכבות ה'-ו' יש לבנות תוכנית עם ריני יש לתאם ביקור כבר בתחילת השנה לבית התפוצות יש לקבוע 14 מפגשי קבועים לאורך המחצית הראשונה מחודש אוקטובר מורה מובילה- ריני אוחיון נתיבי העצמה מורים תחום תלמידים בוחרים יוליה גורביץ מחול – נטליה סדוב תיגוף נטליה סדוב מקהלה נטליה סדוב חליליות תוכניות ייחודיות – שם התוכנית מורה אחראית כיתות מטרה ויעדים מצוינות 2000 לילך סער רנטה גבאי סיון גבאי ה'-ו ג-ד ה-ו מצויינות במתמטיקה מדעים מדעים § תכנית העשרה חינוכית בתחומי המדעים הניסויים והחשיבה המתמטית, § המופעלת בחטיבות ביניים ובבתי הספר היסודיים ברחבי הארץ. § התכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים בעלי מוטיבציה ופוטנציאל גבוה § המוכנים לקחת על עצמם מחויבות ללמידה מוגברת. מטרות § מתן מענה לתלמידים מצטיינים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהה. § הענקת מיומנויות למידה וחקר לפיתוח חשיבה מדעית ומתמטית. § טיפוח התלמיד כאדם חושב, יוזם ויוצר § העצמת סגלי ההוראה המקומיים. § יצירת תרבות של מצוינות בית ספרית ויישובית. § הגברת המודעות לפיתוח המצוינות במערכת החינוך. אמירים ריני קובי גלי חנה ד ו' ה-ו שילוב אומנויות ותקשורת בינאישית כלכחלת החיים – חינוך פיננסי בניית חידון 70 שנה למדינה ספרדית מנהיגוטק גילה ארז ד פיתוח קבוצת מנהיגות לקידום מיומנויות תקשוב ראשונ"ט גילה ארז ד' פיתוח מנהיגות מתוקשבת בנושא עירי ראשון לציון שפד"ן מלי ד' פיתוח מנהיגות ירוקה – חינוך לקיימות תל"ן מולטימדיה פאדגורו ורד ג' ד' ה' ו' פיתוח יכולת פתרון בעיות בדרכים מקוריות (לשמר זוג על אותו אייפד), חשיבה יצירתית, חשיבה תוצאתית (מה יוביל למה...). פיתוח חשיבה אסטרטגית, פיתוח יכולת המוטוריקה העדינה פיתוח יכולת פתרון בעיות בדרכים מקוריות, חשיבה יצירתית ותוצאתית בנית מודלים - השלמה לפי חוקים פיזיקליים מושגי יסוד בסימטריה - והקשר שלה לאמנות, לטבע ולחיים בכלל. פיתוח חשיבה תוצאתית ופיתוח יכולת פתרון בעיות בדרכים מקוריות משחק אתגר המשלב יכולת פתרון בעיות מרחביות-לוגיות, ריבוי חלקים שיש לסדר באופן שעונה על דרישות ואילוצים מסוימים, אסטרטגיות חשיבה (נשלבו עם למידה על תחום האנרגיה) תקשורת עם בעלי חיים כיתות גן א ב מטרת התכנית להעצים ולקדם בני נוער ובוגרים ע"י חוויה אישית, רגשית וחיבור אמיתי לבעלי החיים במטרה לעודד תקשורת חיובית, עבודת צוות, חמלה וסובלנות. קרוב ללב גלית לזר ג תכנית "לומדים להכיר" היא מיזם של עמותת "קרוב ללב" הפועל בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים־דתיים ומחבר בין המשפחות מתוך שאיפה לזמן היכרות וחיבור בין חלקי העם השונים סביב המורשת וערכי התרבות המשותפים. התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך תחת התחום הערכי־חברתי. התכנית כוללת מפגשים משותפים בעיקר לקראת החגים, הן של התלמידים משני בתי הספר והן של משפחותיהם, במסגרת בית הספר ובבתי משפחות התלמידים. יחדיו אנגלית חנה גטיניו ה מעגלים היא תוכנית מפגש וירטואלית שמטרתה לפתח קשרים משמעותיים בין תלמידים בכיתות ה' בישראל ובתפוצות. הקשר מתבסס על התנסות בחוויית לימוד משותפת, שתאפשר לתלמידים להתלבט בנוגע לזהות שלהם עצמם, כמו גם לפגוש תלמידים יהודים החיים מעבר לים. מעבר לקשרים מהסוג של 'חברים לעט' התוכנית מזמנת לתלמידים הן מפגש עם תכנים מעולם היהדות, הרלוונטיים לחייהם, והן שימוש בכלים כגון אינטרנט ווידאו קונפרנס בדרך שמעודדת דיאלוג ולמידה משותפת. "מעגלים" מתמקדת בלמידה חווייתית, משמעותית וערכית באמצעות מגוון רחב של שיטות התכנית היא מודולארית מה שמאפשר מיקוד מותאם ודרכי לימוד שונות במטרה להדגיש היבטים שונים . יוצרים שינוי ריני- מועצה מורן לילך מיטל מלי ד' מועצה ו' "יוצרים שינוי" הינה תכנית חינוכית בינלאומית הפועלת בכ- 60 מדינות ומיועדת לאנשי חינוך המעוניינים לאפשר לתלמידיהם להיות יזמים אכפתיים ומעורבים בקהילה. מטרת התכנית היא שכל ילד בישראל יאמין ביכולתו ויוביל שינוי חיובי, בתחומים שמפריעים לו ורלוונטיים לעולמו. התוכנית מתאימה לילדים ובני נוער בכל גיל מכל הארץ ובכל מסגרת חינוכית. התכנית מעניקה כלים ושיטה מובנית למורים ומנהלים, ליישום למידה מבוססת פרויקטים למען החברה, מה שאנו מכנים סופר P.B.L, המאפשרת יזמות ומעורבות חברתית, בארבעה שלבים פשוטים: מתחילים בלהרגיש - מתבוננים בסביבה ומחליטים מה רוצים לשנות ממשיכים בלדמיין את הפתרון לבעיה שנבחרה ואז יוצאים לעשות וליצור את השינוי משתפים את העולם ונכנסים לתחרות תרבות ישראל חיים ומוות ביד הלשון - מופע סיטואציות למניעת אלימות 080118 ורד איש קשר מנהלת - ירדנה חכמי 054-3455917 habama_hd@walla.co.il ג'ד' ה'ו' "תיאטרון הבמה" מזמין תלמידים ומורים לתכנית הממחישה את המשמעות העמוקה של הערכים היהודים "ואהבת לרעך כמוך", ו"אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך " התכנית מורכבת משני שלבים: 1. מופע סיטואציות מערב קהל בו נציג ארבע סיטואציות שכיחות מחיי ביה"ס המשקפות את הקלות בה ניצתת שפה אלימה ולאן להט המילים יכול להוביל. 2. סדנת תיאטרון לאחר ההצגה בה התלמידים מוזמנים דרך שימוש בטכניקות וכלים מעולם התיאטרון להתחבר ולדבר על סיטואציות דומות שהם נחשפים להן בביה"ס ולהיכנס לתוך הסיטואציות ולתוך נעלי תלמידים שחווים שפה אלימה . חיים ומוות ביד הלשון - המחשה חווייתית לכוחן של המילים לפגוע תוך ירידה לעומק המשמעות של הערכים היהודים "ואהבת לרעך כמוך", ו"אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך". תרבות ישראל "נשים קטנות נשים גדולות" מסע מקרב בין אימהות ובנות מיצוה ורד איש קשר מנהלת - ירדנה חכמי 054-3455917 habama_hd@walla.co.il ו' "נשים קטנות - נשים גדולות" הינה סידרה ייחודית בת שלושה מפגשים המזמינה אימהות ובנות מיצוה לתהליך משותף, תהליך של למידה, חוויה, קירוב לבבות וחיזוק הקשר בן אם לבתה. במפגשים ייחודיים אלו נשלב לימוד של היבטי גיל הבגרות והמצוות בתרבות היהודית עם תהליך חוויתי המשתמש בטכניקות וגירויים מגוונים מעולם התיאטרון. המפגשים יתייחסו לגיל המצוות במעגלי הזהות השונים: האישי, המשפחתי והחברתי. סדרת המפגשים מציגה תפיסה פתוחה של היהדות כתרבות ומדגישה את רב הגוניות של החברה היהודית על מגוון זרמיה. המפגש בין לימוד וחוויה מבטיח תהליך מעשיר, מעמיק, מקרב ונוגע שיישאר הן לאימהות והן לבנות המצווה כזיכרון משמעותי לאורך השנים. תרבות ישראל "מנהיגות- מדמויות מופת בתרבות היהודית ועד למנהיג שבי" ורד מנהלת - ירדנה חכמי 054-3455917 habama_hd@walla.co.il 15.11 "תיאטרון הבמה" פיתח תוכנית חווייתית המקרבת את מושג המנהיגות לחייהם של תלמידי ביה"ס וממחישה להם בדרך חווייתית כיצד בכל אחד טמון פוטנציאל להיות מנהיג וכיצד כל אחד יכול לקחת חלק בתרומה לסביבה הקרובה לו ולקחת חלק ביצירת שינוי. התוכנית "מנהיגות- מדמויות מופת בתרבות היהודית ועד למנהיג שבי" תפגיש תלמידי בי"ס עם מנהיגים וקבוצות מובילות בתרבות היהודית. דגשים מרכזיים בחינוך היסודי: 1. מאפייני הגיל היסודי - הישגים ולמידה משמעותית בבתי-הספר היסודיים צריכים להיות מותאמים למאפיינים הייחודיים של החינוך היסודי, וקידומם יתאפשר מתוך יישום תפיסה כוללת של החינוך היסודי. 2. השבחה של איכות ההוראה וטיפוחם של צוותי חינוך - קידום הישגים ולמידה משמעותית בבתי-הספר יושפע בראש ובראשונה מהשבחת איכות ההוראה וטיפוח צוותי חינוך, בדגש על מורים. 3. אוטונומיה וגמישות ניהולית לבתי-הספר – המשך יישומו של המהלך שכבר מתרחש במערכת, מתוך הבנה שזהו תהליך משמעותי בחיזוק בתי-הספר, התואם את הממצאים מתהליך הלמידה שנעשה לאחרונה. 4. למידה והתנסות חברתית ערכית – טיפוח הלומד כאדם שלם תוך מתן מענה להיבטים רגשיים, חברתיים, ערכיים ואקלימיים. להלן המלצות ודגשים לתכנון העבודה הבית-ספרית בשנה"ל תשע"ח, כנגזרת של תובנות אלה: תפיסת "החינוך היסודי" ומשמעותה לחינוך היסודי מאפיינים ייחודיים, המשפיעים על כלל העשייה החינוכית והפדגוגית בו. המאפיינים המרכזיים של החינוך היסודי: 1. החינוך היסודי ממוקד בהקניית יסודות ערכיים, חברתיים ולימודיים, וזוהי משימתו העיקרית. 2. יצירת הזדמנות שווה להתפתחות התלמידים חייבת להיות נר לרגלי החינוך היסודי. 3. בגילאי החינוך היסודי (5/6-12) מתקיים מנעד התפתחותי (מוטורי, קוגניטיבי, חברתי ורגשי) דרמטי, ובמקביל - זהו המפגש הראשון של הילדים עם למידה אקדמית והערכת הישגים. כל אלה מחייבים מתן דגש ומענה לחלקים הרגשיים, החברתיים-ערכיים, לפסיכו-פדגוגיה (לקשר מורה-תלמיד) כחלק מתפקיד המורה. 4. ילדים צעירים לומדים מיומנויות יסוד בתוך הקשר תוכני רחב (תוך עיסוק בנושא ולא בלמידת מיומנויות נפרדות). 5. המחנך הוא דמות מרכזית בחינוך היסודי – חשיבות הדמות החינוכית הקבועה והנוכחת בשנים המוקדמות רבה ביותר. 6. מומלץ כי בכתות ד'-ו' ילמדו מורים מקצועיים את התחומים: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אמנויות וחינוך גופני. 7. ביסודי מתקיים המפגש הראשון בין הבית לבין בית-הספר 8. מעורבות הורים/שותפות ההורים - לשותפות בין בית-ספר לבין ההורים נודעת חשיבות רבה בכל הנוגע לטיפוח התרבות הבית-ספרית ולקידום תהליכים אקלימיים, חברתיים ופסיכו-פדגוגיים, כמו גם על הישגי תלמידים.